Eighty-Five Years of the Polish Biographical Dictionary at 17 Sławkowska St., Cracow

Elżbieta Orman

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2020.121.10

Abstract


The Polish Biographical Dictionary (Polski Słownik Biograficzny, abbr. PSB) is one of the most prestigious publications in Polish historiography. Published since 1935, with the editorial board domiciled in Cracow, at 17 Sławkowska St.; from 1935 to 1949, under the patronage of the Polish Academy of Arts and Sciences [PAU], 1958–99 – Institute of History, Polish Academy of Sciences [IH PAN]; since 1999 – both PAN and PAU, with IH PAN acting as the publisher. During the eighty-five years of its existence (temporarily discontinued during the Second World War and the Stalinist period, 1949–58), fifty-two volumes with almost 28,000 biographical entries were published, arranged alphabetically – from ‘Abakanowicz’ to ‘Taube’, and chronologically spanning from the legendary King Popiel until persons who died in 2000. The Dictionary was founded by Władysław Konopczyński, a professor of the Jagiellonian University of Cracow, who was its first editor-in-chief (in 1935–49). Professor Emanuel Rostworowski, his former student and editor-in-chief in 1964–89, heavily contributed to bringing the project up to top standard, which was maintained by his successors, literary historians Professor Henryk Markiewicz (1989–2002) and, from 2003 onwards, Professor Andrzej Romanowski. Between December 2014 and 2019, more than 8,500 entries were digitalised and made available at: www.ipsb.nina.gov.pl.


Keywords


Polish Biographical Dictionary; biography writing; censorship; Polish historiography; communism; Władysław Konopczyński; Tadeusz Manteuffel; Emanuel Rostworowski

Full Text:

PDF

References


Homola Irena and Markiewicz Henryk, ‘Biografistyka w twórczości naukowej Stefana Kieniewicza’, in Irena Homola-Skąpska, Z dziejów Krakowa, Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Wybór pism historycznych, selected, edited and with an introduction by Grzegorz Nieć (Kraków–Warszawa, 2007).

Kieniewicz Stefan, ‘Polski Słownik Biograficzny’ [on the occasion of the 25 years of IH PAN], Kwartalnik Historyczny, lxxxvi, 1 (1979).

Kolbuszewska Jolanta and Stobiecki Rafał (eds), Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka (Łódź, 2017).

Kondracki Tadeusz, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939 (Toruń, 2006).

Markiewicz Henryk, ‘Dzień dzisiejszy i perspektywy Polskiego Słownika Biograficznego’, in Polski Słownik Biograficzny. Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania, Kraków 21 czerwca 1996 (Warszawa, 1997).

Romanowski Andrzej, Polski Słownik Biograficzny, przeszłość, teraźniejszość, perspektywy (Kraków, 2010).

Romek Zbigniew (ed.), Cenzura w PRL. Relacje historyków (Warszawa, 2000).

Rostworowski Emanuel, ‘Kazimierz Lepszy i problem biografistyki narodowej’, Kwartalnik Historyczny, lxxii, 2 (1965).

Tazbir Janusz, ‘Szanse i zagrożenia Polskiego Słownika Biograficznego w przeszłości’ in Polski Słownik Biograficzny. Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania. Kraków 21 czerwca 1996 (Warszawa, 1997).

Trawkowski Stanisław, ‘Polski Słownik Biograficzny w perspektywie porównawczej’, in Polski Słownik Biograficzny. Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania (Warszawa, 1997).


Partnerzy platformy czasopism