Early Urban Communes under German Law in Halyč-Volhynian Rus’ (the Thirteenth to the Mid-Fourteenth Century)

Andrzej Janeczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2019.119.04

Abstract


From the late twelfth century onwards, the German law became a universal organisational pattern of urban communes spread across Central Europe. Yet, the type of urban commune developed under the German law exceeded the limes of Latin Europe and the bounds of Central Europe, and extended to the area of Rus’ – notably, the Halyč-Volhynian Principality – in as early as the thirteenth century. The new communal forms emerged as a group law for the arrivals flowing in from the West, mainly the Germans. These organisations, alien to Rus’, emerged within the former, and still functioning, vernacular urban layouts – in the large political and commercial centres of Halyč-Volhynian Rus’. Their development in multiple forms can be traced: initially, settlement of a group of comers from the West – as in Chełm after 1240; a commune of foreign guests, led by an alderman – as in Przemyśl and Lemberg (Lwów, L’viv) before 1300; a self-governed commune – as in Volodimer before 1324; a law-based city – as in Sanok in 1339. These new developments were reflected in the terms used to describe the new realities: it was then, in the thirteenth century, that the word městič (‘burgher’) appeared in Old Rus’ian, a derivative of město (initially denoting a ‘locus’ later on, ‘urbs’).


Keywords


eastward migrations; groups of foreign guests; urban communities; German law; Rus’; Halič-Volhynian Principality

Full Text:

PDF

References


Baran Aleksander, ‘Recepcja prawa niemieckiego w księstwie halicko-włodzimierskim w XIII i pierwszej połowie XIV w.’, in Mykola Bevz and Jurij Lukoms’kyj (eds.), Korol’ Danylo Romanovyč: kul’turna i deržavotvorča spadščyna joho doby (L’viv, 2016), 82–97.

Janeczek Andrzej, ‘Ile razy Przemyśl lokowano? Z zagadnień formowania gminy miejskiej na Rusi Halickiej w XIII-XIV wieku’, in Tadeusz Wasilewski (ed.) Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej (Warszawa, 2002), 103–15; German version: id., ‘Wie oft wurde Przemyśl gegründet? Zur Genese städtischer Gemeinden in der Haličer Rus’ im 13.–14. Jahrhundert’, in Eduard Mühle (ed.), Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, Städteforschung A/81 (Köln, 2011), 339–54.

Janeczek Andrzej, ‘Ząb kniazia Lwa. W kwestii wiarygodności przemyskiego przywileju wójtowskiego’, in Cezary Buśko et al. (eds.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej (Wrocław and Praha, 2002), 177–89.

Ludat Herbert, ‘Zum Stadtbegriff im osteuropäischen Bereich’, in Herbert Jankuhn (ed.), Vor- und Frühformen der europäischer Stadt im Mittelalter, i (Göttingen, 1973), 77–91, reprint: id., Slaven und Deutsche im Mittelalter (Köln, 1982), 226–41.

Pašin Sergej S., ‘Goroda Galicko-volynskoj Rusi vtoroj poloviny XIII – pervoj poloviny XIV v. i magdeburgskoe pravo’, in Igor’ Ja. Frojanov (ed.), Genezis i razvitie feodalizma v Rossii. Problemy istorii goroda (Leningrad, 1988), 139–45.


Partnerzy platformy czasopism