Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 9(11) (2018) Archiwum Dokumentów Elektronicznych – koncepcja z 2015 r. Abstrakt  PDF
Katarzyna Pepłowska
 
No 9(11) (2018) Jak usprawnić pracę w biurze? Jana Kościołka sposoby na racjonalizację pracy biurowej Abstrakt  PDF
Marcin Smoczyński
 
No 10(12) (2019) Wkład Stefana Stosyka w proces usprawniania polskiej administracji Abstrakt  PDF
Marcin Smoczyński
 
No 8(10) (2017) Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka Abstrakt  PDF
Marcin Smoczyński
 
No 8(10) (2017) Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. D. Drzewiecka, M. Jabłońska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss. 150 Abstrakt  PDF
Sonia Weronika Waleszczuk
 
No 9(11) (2018) Kancelaria Ministerstwa Skarbu w Warszawie w latach 1944–1950 Abstrakt  PDF
Adam Grzegorz Dąbrowski
 
No 8(10) (2017) Andrzej Regliński, Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2016, ss. 294 Abstrakt  PDF
Katarzyna Pepłowska
 
No 9(11) (2018) Między archiwistyką a architekturą informacji Abstrakt  PDF
Wanda Krystyna Roman
 
No 9(11) (2018) VII Wiosenne Spotkania Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia”. Toruń, 24–25 V 2018 r. Abstrakt  PDF
Marcin Smoczyński
 
No 7(9)/ (2016) VI Wiosenne Spotkania Archiwalne "Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce", Toruń, 21-22 kwietnia 2016 r.  PDF
Katarzyna Pepłowska
 
No 9(11) (2018) Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i M. Jabłońska, Toruń 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 211. Abstrakt  PDF
Kamila Anna Biernat
 
No 11(13) (2020) Upravlenie dokumentaciej: prošloe, nastoâŝee, buduŝee. Moskwa, 15–16 września 2020 r. Abstrakt  PDF
Marcin Smoczyński
 
No 2(4)/ (2011) IV Sympozjum Dziejów Biurokracji Abstrakt  PDF
Agnieszka Laskowska
 
No 7(9)/ (2016) I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne "Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami", Lublin, 21 V 2016 r.  PDF
Andrij Kobylańskij, Paulina Opoka
 
No 5(7)/ (2014) V Wiosenne Spotkania Archiwalne „Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji”  PDF
Magdalena Niedźwiedzka
 
No 2(4)/ (2011) III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Abstrakt  PDF
Piotr Bewicz, Marta Szaduro
 
No 2(4)/ (2011) XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Abstrakt  PDF
Dobromir Gierańczyk
 
No 4(6)/ (2013) XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki  PDF
Hadrian Ciechanowski
 
No 6(8)/ (2015) Panel Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Toruniu  PDF
Piotr Józefiak
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism