Autor - szczegóły

Cołbecka, Monika, Toruń, Polska

  • No 4(6)/ (2013) - STUDIA
    Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu
    Abstrakt  PDF
  • No 5(7)/ (2014) - RECENZJE
    Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism