Autor - szczegóły

Adamska, Marta, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Polska

  • No 3(5)/ (2012) - MATERIAŁY
    Stan badań nad historią rodziny Stolberg-Wernigerode z Dönhoffstädt oraz dotyczące jej archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie
    Abstrakt  PDF
  • No 3(5)/ (2012) - RECENZJE
    [rec.] Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. Marzena Świgoń, Olsztyn 2009, ss.282
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism