Autor - szczegóły

Biernat, Kamila Anna, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska

  • No 9(11) (2018) - RECENZJE
    Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i M. Jabłońska, Toruń 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 211.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism