Autor - szczegóły

Banasiak, Jakub, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 9(11) (2018) - STUDIA
    Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism