Autor - szczegóły

Chyła, Dariusz, Archiwum Państwowe w Toruniu, Polska

  • No 7(9)/ (2016) - KRONIKA
    Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r.
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism