Autor - szczegóły

Bielaszka-Podgórny, Barbara Teresa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Historii i Archiwistyki Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków, Polska

  • No 10(12) (2019) - STUDIA
    Proces aktotwórczy w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań (1975–1989)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism