Autor - szczegóły

Bestian-Zając, Anna, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Polska

  • No 8(10) (2017) - RECENZJE
    Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism