Autor - szczegóły

Buczyło, Andrzej, Instytut Historii PAN, Polska

  • No 6(8)/ (2015) - STUDIA
    Archiwalia związane z kniaziami Trubeckimi w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów – pochodzenie i podział typologiczny
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism