Autor - szczegóły

Dąbrowski, Adam Grzegorz, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska

  • No 9(11) (2018) - STUDIA
    Kancelaria Ministerstwa Skarbu w Warszawie w latach 1944–1950
    Abstrakt  PDF
  • No 10(12) (2019) - STUDIA
    Funkcjonowanie kancelarii niejawnej urzędów centralnych na przykładzie kancelarii tajnej Ministerstwa Skarbu w Warszawie w latach 1945–1950
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism