No 4(6)/ (2013)

Spis treści

STUDIA

Wiesław Nowosad
PDF
11-32
Paulina Ławniczak
PDF
33-77
Monika Cołbecka
PDF
79-135
Magdalena Wiśniewska
PDF
137-148

KSZTAŁCENIE DOKTORSKIE W ZAKRESIE ARCHIWISTYKI

Waldemar Chorążyczewski
PDF
151-163
Krzysztof Skupieński
PDF
165-175
Janusz Łosowski
PDF
177-194
Bohdan Ryszewski
PDF
195-203
Anna Żeglińska
PDF
205-213
Andrzej Wałkówski
PDF
215-222

MATERIAŁY

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Piotr Bewicz
PDF
225-234

KRONIKA

Sympozjum poświęcone kształceniu archiwistycznemu na poziomie doktorskim
Anna Żeglińska
PDF
237-239
XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
Hadrian Ciechanowski
PDF
239-242
IV Warszawski Piknik Archiwalny, 8 czerwca 2013 r.
Dorota Piętka-Hadała
PDF
242-244
Archiwalny PR - mit czy rzeczywistość? Garść refleksji po zakończeniu I Międzynarodowej Konferencji pt. Rola społeczności lokalnych w Unii Europejskiej, Szczecinek 12-14 września 2013 r.
Marlena Jabłońska
PDF
245-250

RECENZJE

Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540–1593), red. Arkadiusz Wagner, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, ss. 263, 5 nlb. Seria Księgozbiory Staropolskie.
Waldemar Chorążyczewski
PDF
253-256
Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. 6, pod redakcją Krzysztofa Chłapowskiego, Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1592, oprac. Krzysztof Chłapowski, wyd. DiG, Warszawa 2012, s. 309
Hadrian Ciechanowski
PDF
257-259
O informacji archiwalnej na marginesie monografii Justyny Adamus-Kowalskiej, System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura, standardy i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 188
Wanda Krystyna Roman
PDF
260-266
Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 317
Hubert Mazur
PDF
266-275
Maciej Szukała, Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem, Szczecin-Warszawa 2011, ss. 325
Łukasz Wróblewski
PDF
275-288


Partnerzy platformy czasopism