No 7(9)/ (2016)

Spis treści

STUDIA

Tomasz Czarnota
PDF
11-31
Dariusz Magier
PDF
33-47
Wanda Krystyna Roman
PDF
49-75
Agnieszka Rosa
PDF
77-90
Magdalena Wiśniewska-Drewniak
PDF
91-111
Bartłomiej Konopa
PDF
113-120
Marta Różyńska
PDF
121-133
Monika Weiss
PDF
135-143
Hadrian Ciechanowski
PDF
145-162

KRONIKA

VI Wiosenne Spotkania Archiwalne "Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce", Toruń, 21-22 kwietnia 2016 r.
Katarzyna Pepłowska
PDF
165-172
XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Panel archiwistyczny, Kraków, 22 IV 2016 r.
Marcin Smoczyński
PDF
173-182
I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne "Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami", Lublin, 21 V 2016 r.
Andrij Kobylańskij, Paulina Opoka
PDF
183-190
VII Warszawski Piknik Archiwalny. Relacja z Pałacu Staszica. Warszawa, 11 VI 2016 r.
Dorota Piętka-Hadała
PDF
191-194
Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r.
Dariusz Chyła, Hadrian Ciechanowski
PDF
195-197
III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r.
Elżbieta Czajka
PDF
199-201
Sprawozdanie z udziału Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie w XX Festiwalu Nauki w pałacu Staszica, Warszawa, 1 X 2016 r.
Dorota Piętka-Hadała
PDF
203-206

RECENZJE

Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Dziennik Piotra Bańkowskiego z perspektywy egodokumentalnej
Kamila Siuda
PDF
209-213
Adam Grzegorz Dąbrowski, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 344
Marek Konstankiewicz
PDF
215-218
Teresa Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 368
Robert Degen
PDF
219-223
Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach (Symposia Archivistica, t. 2), red. R. Leśkiewicz i A. Żeglińska, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 166
Monika Cołbecka
PDF
225-232
Stefan Lehr, Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, tłum. M. Gąsowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2014, ss. 456
Maciej Szukała
PDF
233-241
Karol Maciejko, Archiwum Kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej (Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, t. 1), Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 183
Mateusz Zmudziński
PDF
243-248
PRL Grażyny Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 205
Marlena Jabłońska
PDF
249-254
Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulan”, t. 3), Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. 183
Artur Wójtowicz
PDF
255-261
Spory wokół polskiej ewakuacji i niemieckiej grabieży ołtarza mariackiego Wita Stwosza w latach II wojny światowej Refleksje nad książką: Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, ss. 407, il., mapa
Dariusz Matelski
PDF
263-278


Partnerzy platformy czasopism