Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205.

Monika Cołbecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.023

Abstrakt


Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205.


Słowa kluczowe


archiwalne systemy informacyjne, standard opisu archiwalnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek, Jerzy, Paweł Perzyna, red. Standaryzacja opisu archiwalnego. Warszawa; Łódź: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Filipowicz, Sławomir. „Standardy opisu archiwalnego w praktyce polskich archiwów państwowych”. W Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, 95–106. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Leśkiewicz, Rafał, Anna Żeglińska, red. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Leśkiewicz, Rafał, Anna Zeglińska, red. Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.

Ryszewski, Bohdan. „Metodyka opisu archiwalnego w archiwalnych systemach informatycznych.” W Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. Waldemar Chorążyczewski and Agnieszka Rosa, 23–29. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Ryszewski, Bohdan. Problemy komputeryzacji archiwów. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism