Aneta Januszko-Szakiel, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017, ss. 240.

Katarzyna Pepłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.020

Abstrakt


Aneta Januszko-Szakiel, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017, ss. 240.


Słowa kluczowe


archiwistyka cyfrowa, archiwa cyfrowe, biblioteki cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Degen, Robert. „Dokumentacja i jej podział.” W Współczesna dokumentacja urzędowa, red. Halina Robótka, 11–33. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Dudek, Paulina, Anna Kowalska, red. Narodowe Archiwum Cyfrowe: wizja, projekt, ludzie. Warszawa: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 2010.

Duranti, Luciana, Patricia C. Franks, red. Encyclopedia of archival science. Lanham [etc.]: Rowman and Littlefield, 2015

Harden, Elżbieta, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stadnicka-Brzezińska, red. Dobra kultury w Sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Januszko-Szakiel, Aneta. Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Narodowy program długotrwałej archiwizacji cyfrowego zasobu nauki i kultury - propozycja dla Polski”. W Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, red. Aneta Januszko-Szakiel, 173–199. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Open Archival Information System – standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych.” Przegląd Biblioteczny 73/3 (2005): 341–358.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Problem organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce.” Przegląd Biblioteczny 78/4 (2010): 405–428.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Rola migracji i emulacji w strategii długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych.” W Informatyka, red. Wojciech Z. Chmielowski, Maciej Pękala, 121–130. Kraków 2008: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna wydawnicza AFM.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Wiarygodność archiwów cyfrowych.” Przegląd Biblioteczny 77/3 (2009): 325–347.

Kulecka, Alicja, red. Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalne: problemy dydaktyki archiwalnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Kulecka Alicja. „Kształcenie kompetencji archiwistów w kontekście potrzeb i funkcji społecznych archiwów.” W Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. problemy dydaktyki archiwalnej, red. Alicja Kulecka, 7–16. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Laszuk, Anna. „Archiwa częścią dziedzictwa narodowego – standardy podstawą współpracy.” W Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, 175–189. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Maciejewska, Wanda, red. Polski słownik archiwalny. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1974.

Niestrój, Henryk. „Racjonalizacja pracy archiwisty. Próba modelowego przedstawienia archiwisty połowy XXI wieku.” W „Archiwista cyfrowy” i infobroker: kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, 25–40. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, 2016.

Pepłowska, Katarzyna. Archiwa cyfrowe w wybranych krajów europejskich, USA i Australii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Robótka, Halina. „Archiwa cyfrowe i cyfrowi archiwiści w świetle nauki i wybranych dokumentów.” W „Archiwista cyfrowy” i infobroker: kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, 13–24. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki, 2016.

Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka. Przewodnik metodyczny. Poznań: UAM, 1979.

Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1985.

Tomczak, Andrzej. „Archiwistyka polska (1918–1969): z dziejów kształtowania się dyscypliny naukowej i jej nazwy.” Rocznik Biblioteki Narodowej 7 (1972): 127–159.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism