XI Zjazd Internetowego Forum Archiwalnego (IFAR). Lublin, 9–10 XI 2017 r.

Kamila Anna Biernat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.015

Abstrakt


XI Zjazd Internetowego Forum Archiwalnego (IFAR). Lublin, 9–10 XI 2017 r.

Słowa kluczowe


IFAR, konferencje archiwistyczne

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism