Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa

Dominik Mirosław Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.004

Abstrakt


Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniły się do powstania humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej i „historiografii cyfrowej” oraz multimedialnych i interaktywnych „historycznych reprezentacji cyfrowych”; z kolei rewolucja urządzeń i Internetu mobilnego wprowadziła nowe perspektywy w obszarze ustanawiania relacji oraz dzielenia się wiedzą i informacją. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera potrzeba skutecznego zarządzania i sprawowania długoterminowej opieki nad treścią cyfrową oraz danymi w celach badawczych. Intencją artykułu jest wskazanie na potencjał, jaki oferuje otwartoźródłowe oprogramowanie Curatescape w kontekście tworzenia historycznych reprezentacji cyfrowych i „mobilnych projektów interpretacyjnych”. Tekst bazuje na projekcie Cleveland Historical, który stanowi znakomity przykład połączenia humanistyki cyfrowej z historią w przestrzeni publicznej. Zamierzeniem artykułu jest również zasygnalizowanie możliwości, jakie humanistyka cyfrowa oferuje instytucjom dziedzictwa kulturalnego, organizacjom regionalnym oraz instytucjom dydaktycznym. W realizacji celu zastosowano metodę przeglądu literatury oraz studium przypadku. W artykule zaprezentowano także wyniki analizy dotyczącej architektury informacji oraz przeglądu funkcjonalności pakietu Curatescape, który stanowi zestaw wtyczek oraz motyw graficzny dla otwartego systemu Omeka. Tekst ukazuje potrzebę współpracy badaczy i pracowników instytucji dziedzictwa, członków lokalnych społeczności, nauczycieli oraz pasjonatów w celu stworzenia wysokiej jakości treści historycznych opartych na geolokalizacji. Badania wykazały, że projekty oparte na Curatescape mogą przyczynić się do wsparcia edukacji historycznej, budowania pamięci społecznej, aktywizacji publiczności, rozwoju turystyki kulturowej oraz realizacji kuratorstwa cyfrowego.


Słowa kluczowe


humanistyka cyfrowa, historia cyfrowa, historia mówiona, historia w przestrzeni publicznej, historia lokalna, kuratorstwo cyfrowe, archiwa cyfrowe, Curatescape, Omeka, cyfrowe dziedzictwo, dziedzictwo publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonecki, Mateusz. „Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury.” Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1, nr 2 (2012): 178–198. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-af7ce386-852a-48e3-8851-d322af60ee7f/c/13a-Bonecki__1_.pdf.

Brown, Caroline. „Memory, Identity and the Archival Paradigm: Introduction to the Special Issue.” Archival Science 13, nr 2–3 (2013): 85–93. https://doi.org/10.1007/s10502-013-9203-z.

Carr, Amelia. „NWPa Heritage Public History Project (Panel E).” Dostęp 24.11.2017. https://digitalcommons.wayne.edu/networkdetroit/2016/Sept30/29.

Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Cleveland Cultural Gardens.” Dostęp 24.11.2017. https://csudigitalhumanities.org/2008/01/cleveland-cultural-gardens/.

Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Cleveland Voices.” Dostęp. 24.11.2017. https://clevelandvoices.org/.

Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University. „Euclid Corridor Oral History Project.” Dostęp: 24.11.2017. https://csudigitalhumanities.org/2008/05/euclid-corridor-oral-history-project-2/.

Cleveland Cultural Gardens. Dostęp 24.11.2017. http://www.culturalgardens.org/.

Cleveland Cultural Gardens. „Polish Garden.” Dostęp 24.11.2017. http://www.culturalgardens.org/garden/polish-garden/

Cohen. Daniel J., Federica Frabetti, Dino Buzzetti, Jesus. D. Rodriguez-Velasco. „Defining the Digital Humanities.” Columbia University Academic Commons (2011). https://doi.org/10.7916/D8MS41Z1

Curatescape. Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/.

Curatescape. „Pricing.” Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/about/pricing/.

Curatescape. „Projects.” Dostęp 24.11.2017. https://curatescape.org/about/projects/.

Curatescape Forum. Dostęp 24.11.2017.http://forum.curatescape.org/.

Dawson, Jessica R., Tracey L. Thompson. „Ramble Bahamas: Pioneering Bahamian History & Culture in the Digital Age.” International Journal of Bahamian Studies 23 (2017). http://dx.doi.org/10.15362/ijbs.v23i0.285.

Digital Curation Centre. „What is digital curation?” Dostęp 24.11.2017. http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation.

Digital Humanities Data Curation. „An Introduction to Humanities Data Curation.” Dostęp 25.11.2017. https://guide.dhcuration.org/contents/intro/.

Digital Humanities Data Curation. „Welcome.” Dostęp 24.11.2017. http://guide.dhcuration.org/.

Educational Uses of Digital Storytelling. „What is Digital Storytelling?” Dostęp 24.11.2017. http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27.

GitHub. „About Curatescape.” Dostęp 24.11.2017. https://github.com/CPHDH/Curatescape.

GitHub. „CPHDH / CuratescapeWiki.” Dostęp 24.11.2017. https://github.com/CPHDH/Curatescape/wiki.

GitHub. „Omeka Classic User Manual.” Dostęp 24.11.2017. https://omeka.org/classic/docs/Installation/Installation/.

Illg, Jacek, Tomasz Illg. Słownik informatyczny: angielsko-polski, polsko-angielski. Katowice: „Videograf II”, 2003.

Januszko-Szakiel, Aneta. „Trwała ochrona zasobów cyfrowych – podstawowe pojęcia.” Biuletyn EBIB 154 (2015). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/311/481.

Kierzkowski, Michał. „Historia mówiona – próba definicji pojęcia.” Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (2017) 5–20. https://doi.org/10.26774/wrhm.64.

Klaś, Jarosław. „Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej.” Zarządzanie w Kulturze 14, nr 3 (2013): 197–215. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.013.133.

MacKay, Nancy. Curating oral histories: what to do after the interview. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 2007.

MaCleKi. Dostęp 24.11.2017. http://macleki.org/.

„Mobile Historical.” Dostęp: 24.11.2017. https://securegrants.neh.gov/publicquery/main.aspx?f=1&gn=HD-51456-11

NWPa Heritage. „About.” Dostęp 24.11.2017. http://nwpaheritage.org/about/.

NWPa Heritage. Dostęp 24.11.2017. http://nwpaheritage.org.

Obrist, Hans Ulrich. Krótka historia kuratorstwa. Przekł. Martyna Nowicka. Kraków: Korporacja Ha!art, 2016.

OHA Oral History Association. „Oral History: Defined.” Dostęp 24.11.2017. http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/.

Omeka. DOstęp 24.11.2017. http://omeka.org.

Oral History in the Digital Age. Dostęp 24.11.2017. http://ohda.matrix.msu.edu/.

Patela, Renata, Anna Piwko-Łętek, Oliwier Sadlik. „Kurator danych cyfrowych – nowe stanowisko w bibliotece naukowej.” Biuletyn EBIB 154 (2015). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/307.

RAMBLE Bahamas. Dostęp: 24.11.2017. http://www.ramblebahamas.org/.

RAMBLE Bahamas. „About.” Dostęp 24.11.2017. http://www.ramblebahamas.org/about.

Robin, Bernard R. „Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom.”, Theory Into Practice 47 (2008): 220–228. https://doi.org/10.1080/00405840802153916.

Rohrscheidt von, Armin Miklos. Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour, 2010.

Sabharwal, Arjun. Digital Curation in the Digital Humanities: Preserving and Promoting Archival and Special Collections, Amsterdam [i in]: Elsevier/Chandos Publishing, 2015.

Smoleń-Sidyk Marta. „Digistoria (interdyscyplinarny, interaktywny, polisensoryczny projekt edukacyjny).” Kultura i Historia 25 (2014). http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5268.

Souther, J. Mark. „From Exhibition to Conversation: The Elusive Art of Digital Storytelling.” Opublikowane 30.09.2016. http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=networkdetroit.

Souther, J. Mark, Meshack Owino, Erin J. Bell. „Adapting Mobile Humanities Interpretation in East Africa.” Opublikowano 15.03.2016. http://csudigitalhumanities.org/wp-content/uploads/2016/03/HD-51912-14_White-Paper.pdf.

Sternfeld, Joshua. „Archival Theory and Digital Historiography: Selection, Search, and Metadata as Archival Processes for Assessing Historical Contextualization.” The American Archivist 74, nr 2 (2011): 544–575. https://doi.org/10.17723/aarc.74.2.644851p6gmg432h0.

Stevens, J. Richard. „Digital Curation’s Dilemma. Contrasting Different Uses, Purposes, Goals, Strategies, and Values.” International Journal of Technology, Knowledge & Society 9, nr 4 (2013): 1–11. https://doi.org/10.18848/1832-3669/CGP/v09i04/56399.

Szacka, Barbara. „Pamięć społeczna”. W Encyklopedia socjologii, t. 3, red. Zbigniew Bokszański, Henryk Domański et al., 52–55. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

Tebeau, Mark. „Case Study: Visualizing Oral History,” W Oral History in the Digital Age, red. Doug Boyd, Steve Cohen, Brad Rakerd, and Dean Rehberger. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services, 2012. http://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/visualizing-oral-history/.

Tebeau, Mark. „Curatescape Workshop – YouTube – Brown University.” Dostęp 24.11.2017. https://www.youtube.com/watch?v=SgX_3_iT3yQ.

Tebeau, Mark. „Listening to the City: Oral History and Place in the Digital Era.” The Oral History Review 40, nr 1 (2013): 25–35. https://doi.org/10.1093/ohr/oht037.

Tebeau, Mark. „Strategies for Mobile Interpretive projects for Humanists and Cultural Organizations.” Opublikowano 03.2013. http://mobilehistorical.curatescape.org/.

Tebeau Mark. „Update: Cleveland Historical to Curatescape.” Dostęp 24.11.2017 http://csudigitalhumanities.org/2011/07/update-cleveland-historical/.

Töwe, Mathias. „Ochrona zasobów cyfrowych w Politechnice Federalnej w Zurychu. Potrzeby naukowców i wizja Biblioteki Uniwersyteckiej ETH w Zurychu.” W Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, red. Aneta Januszko-Szakiel, 27–43. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.

Watrall, Ethan. „Public heritage at scale: Building tools for authoring mobile digital heritage and archaeology experiences.” Journal of Community Archaeology & Heritage 5, nr 2 (2017): 114–127. https://doi.org/10.1080/20518196.2017.1334619.

Wikibooks. „Materiały do nauk administracyjnych/Interpretacja humanistyczna.” Dostęp 24.11.2017. https://pl.wikibooks.org/wiki/Materia%C5%82y_do_nauk_administracyjnych/Interpretacja_humanistyczna.

Wikipedia. „Curator.” Dostęp 24.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Curator.

Wikipedia. „Digital storytelling.” Dostęp 24.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling.

Wilkowski, Marcin. „Digital storytelling: nowa jakość opowiadania.” Opublikowano 12.11.209.http://historiaimedia.org/2009/11/12/digital-storytelling-nowa-jakosc-opowiadania/index.html.

Wilkowski, Marcin. „Historia publiczna”, Tygodnik Powszechny, 18.11.2013. https://www.tygodnikpowszechny.pl/historia-publiczna-21168.

Wilkowski, Marcin. Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013. http://dane.historiaimedia.org/hc/wprowadzenie_do_historii_cyfrowej.pdf.

Wojdon, Joanna. „Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej.” Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 34, nr 4 (2015): 25–41. http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.027.

Żeglińska, Anna. „Relacje oral history jako obiekty archiwalne.” Archiwa – Kancelarie – Zbiory 2(4) (2011): 145–154.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism