Dokumentacja elektroniczna w spuściznach archiwalnych na przykładzie spuścizny Stanisława Gorgolewskiego

Marta Różyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.007

Abstrakt


Przeprowadzone badanie ukazało problemy związane z dokumentami elektronicznymi już w momencie przejmowania, następnie opracowywania, przechowywania i udostępniania w archiwum. Dokumentacja elektroniczna, jak się okazało, niestety zazwyczaj traktowana jest jedynie jako dodatek do wersji papierowej. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentu (w tym dokumentu elektronicznego), jak również ankietę – kwestionariusz pytań. Badaniu poddana została zawierająca dokumentację elektroniczną spuścizna prof. Stanisława Gorgolewskiego.


Słowa kluczowe


spuścizny archiwalne; Stanisław Gorgolewski; dokumenty elektroniczne; dokumentacja elektroniczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Co to jest Desktop.ini pliku?, http://www.yac.mx/pl/pc-tech-tips/windows/What_is_Desktop_ini_File.html (dostęp 1.06.2015).

Smak J., Andrzej Woszczyk 1935-2011, http://www.urania.edu.pl/in-memoriam/andrzej-woszczyk-1935-2011.html (dostęp 1.06.2015).

Usowicz J., Stanisław Gorgolewski (1926-2011), http://www.urania.edu.pl/in-memoriam/stanislaw-gorgolewski-1926-2011.html (dostęp 1.06.2016).

Wajs H., Problemy archiwalne z dokumentami elektronicznymi na przykładzie doświadczeń Austrii, Ameryki Północnej i Europy, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2-4 września 1997 r., t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997.

Woźniak W., Dokumentacja elektroniczna jako część spuścizny - podstawowe problemy, [w:] Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 3 grudnia 2010 roku, Kraków, red. T. Filip, Kraków 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism