Dokumentacja techniczna z lat 1919–1939 w zespole akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przechowywanym w zasobie Archiwum Akt Nowych

Adam Grzegorz Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.003

Abstrakt


Artykuł omawia dzieje oraz zawartość kolekcji dokumentacji technicznej z lat 1919–1939, wchodzącej w skład przechowywanego w zasobie Archiwum Akt Nowych zespołu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918–1939. Kolekcja ta obejmuje dokumentację projektów budowlanych (w sumie 1645 jednostek inwentarzowych) oraz projektów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (237 jednostek), zlokalizowanych na obszarze Polski międzywojennej.


Słowa kluczowe


Archiwum Akt Nowych; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1918–1939; dokumentacja techniczna; opracowanie archiwalne; opis archiwalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Kołodziej E., Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919–2008, Warszawa 2008.

Motas M., Wstęp do inwentarza zespołu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Archiwum Akt Nowych, Warszawa 1964.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Stojanowski J., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. II, Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956.

Suchodolski W., Archiwa polskie za okupacji (1939–1945), „Archeion”, t. 17, 1948.

Wojtysiak F., Rozwój organizacji centralnego zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [część 2], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, nr 26, 1924.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism