Archiwalia związane z kniaziami Trubeckimi w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów – pochodzenie i podział typologiczny

Andrzej Buczyło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.002

Abstrakt


Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie przechowywanych w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów materiałów związanych z dziejami rodu kniaziów Trubeckich. Można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza zawiera informacje o trzech kolejnych przedstawicielach tej rodziny osiadłych w XVII w. na terenie Rzeczypospolitej (Jurij Nikiticz, Piotr Wigant i Jerzy Trubecki) i jest wynikiem ich działalności aktotwórczej. Druga część przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych dokumentów związanych z dziejami tej rodziny, została zgromadzona w związku z problemem wypłaty „sum trubeckich” stanowiących odszkodowanie za przekazanie przez Rzeczpospolitą Trubecka Moskwie. Starania o jej uregulowanie podejmowała wdowa po Piotrze Wigancie Trubeckim, Halszka Drucka-Sokolińska wraz z drugim mężem Krzysztofem Wołodkowiczem, a po jej śmierci sam Wołodkowicz, który w wyniku wyjazdu pasierba Jerzego Trubeckiego do Moskwy w 1657 r. stał się spadkobiercą zasądzonej kwoty.


Słowa kluczowe


Trubeccy; archiwum Radziwiłłów; Radziwiłłowie; archiwa rodowe; Archiwum Główne Akt Dawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańkowski P., Porządkowanie archiwaliów prywatnych, „Archeion”, t. 19-20, 1951, s. 194–216.

Jankowski R., Archiwum Radziwiłłow z Nieświeża od 1838 r. do XX w., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 13, 2001, s. 131–168.

Jankowski R., Burzliwe dzieje Archiwum Radziwiłłow z Nieświeża od XV w. do 1838 r., „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 11, 2000, s. 35–68.

Kaczmarczyk T., Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie, „Roczniki Historyczne”, t. 23, 1957, s. 633–646.

Nagielski M., Sokoliński (Drucki Sokoliński) Jan, kniaź (zm. 1651 r.?), [w:] PSB, t. 40, s. 37–38.

Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 1995.

Rachuba A., Radziwiłł Dominik, [w:] PSB, 1987, t. 30, s. 173–176.

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.

Zawadzki J., Papiery Połubińskich i ich dóbr, przechowywane w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 9, 1998, s. s. 13–32.

Zielińska T., Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy, „Archeion”, t. 56, 1978, s. 105–129.

Zielińska T., Archiwa rożnych linii Radziwiłłów w polskich zbiorach publicznych, „Miscellanea

Historico-Archivistica”, t. 7, 1997, s. 107–113.

Долгоруков П., Российская родословная книга, ч. 1, Санкт Петербургъ 1854.

Численность Населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года, Москва 2015, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar (dostęp 11.11.2015 r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism