Kierunki antropologizowania archiwistyki: białoruskie doświadczenia i perspektywy

Olga Ivanova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2012.003

Abstrakt


Artykuł przedstawia zasady i główne kierunki antropologizowania archiwistyki i dziedziny archiwalnej na Białorusi. Rozpoczyna się od przedstawienia zasad teoretycznych archiwistyki wypracowanych w Związku Radzieckim, a wykorzystywanych w praktyce archiwów białoruskich, dalej analizuje dorobek polskich uczonych, którzy wprowadzili termin i wypracowali pojęcie „antrolologizowania archiwistyki”, wreszcie charakteryzuje białoruskie działania prowadzące do tworzenia archiwów chroniących pamięć o działalności konkretnych ludzi.

Słowa kluczowe


antropologizowanie archiwistyki w Białorusi; pamięć kulturowa; nowe typy archiwów; archiwistyka rosyjska; archiwistyka białoruska; archiwa mówione; archiwa osobiste; zasady antropologizowania archiwistyki; archiwotwórca; archiwista; użytkownik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chorążyczewski W., Archiwa i pamięć. Z dziejów polskich archiwów, Archiwa-Kancelarie- Zbiory, t. 1, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2005.

Kula M., Co czasem trzeba zmienić nawet w archiwach, Biuletyn 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, nr 2, dostęp: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/kula2.pdf

Мацкевич B., Переоценка ценностей в культуре и истории Беларуси, Минск 2010.

Rosa A., Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, Archiwa-Kancelarie- Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008.

Rosa A., O pożytkach z refleksji antropologicznej w archiwistyce – funkcja edukacyjna archiwów, I Toruńskie konfrontacje archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. Toruń, 6–7 grudnia 2007 r., red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism