Autor - szczegóły

Szczepanik, Paweł, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 21 (2013) - Artykuły
    Wczesnośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego – dowód kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny fenomen?
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism