Autor - szczegóły

Antowska-Gorączniak, Olga, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism