Autor - szczegóły

Starski, Michał, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 21 (2013) - Artykuły
    Naczynia białoszare w Pucku i na Pomorzu Gdańskim – rodzime czy obce. Próba identyfikacji jednego z nurtów późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism