Autor - szczegóły

Bachanek, Jacek

  • Vol 23 (2015) - Artykuły
    Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnej topografii miasta na podstawie analizy GIS
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism