Metody nieinwazyjne w poznaniu przeszłości średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starym Rypinie (Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie)

Miron Bogacki, Jadwiga Lewandowska, Wiesław Małkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2019.006

Abstrakt


Interdyscyplinarne badania średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starym Rypinie (Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie), także z wykorzystaniem metod tzw. nieinwazyjnych, przyczyniły się do lepszego rozpoznania przeszłości tego ważnego miejsca centralnego na ziemi dobrzyńskiej. Prospekcja wykonana wspomnianymi metodami stanowiła w tym przypadku dobre uzupełnienie prac wykopaliskowych, a także pozwoliła określić zasięg stanowisk, co sprzyja konstruowaniu przyszłych celów badawczych, a także ochronie tych miejsc.


Słowa kluczowe


metody nieinwazyjne; średniowiecze; Starorypin Prywatny; ziemia dobrzyńska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniak J., 1990, Recepcja prawa chełmińskiego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu,

[w:] Studia Culmensia historico-iuridica czyli księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, red. Z. Zdrójkowski, t. 1, Toruń, s. 193–228.

Bogacki M., 2016a, Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa.

Bogacki M., 2016b, Zdjęcia lotnicze i fotogrametryczne opracowanie stanowisk średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starym Rypinie, [w:] Późnośredniowieczny kompleks osadniczy, s. 421–430.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J., 1986, Interpretacja zdjęć lotniczych, Warszawa.

Gałkowski P., 2016, Rypin (Stary) w świetle źródeł pisanych (do XV wieku), [w:] Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie, red. J. Lewandowska, Toruń, s. 63–90.

Lewandowska J., 2016, Odkryte skarby, nierozwiązane zagadki i nowe perspektywy badawcze Starego Rypina, [w:] Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi

dobrzyńskiej, red. J. Lewandowska, Toruń, s. 125–148.

Lewandowska J., 2017, Pozostałości cegielni w Starym Rypinie, Archaeologia Historica Polona, t. 25, s. 105–123.

Późnośredniowieczny kompleks osadniczy, 2016, Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie, red. J. Lewandowska, Toruń.

Małkowski W., 2016a, Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych stanowisk średniowiecznego zespołu osadniczego w Starorypinie, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, [w:] Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej, red. J. Lewandowska,

Toruń, s. 149–169.

Małkowski W., 2016b, Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk średniowiecznego kompleksu

osadniczego w Starym Rypinie. Kolejne badania-kolejne hipotezy, [w:] Późnośredniowieczny kompleks osadniczy, s. 431–446.

Porzuczek Ł., 2010, Badania nieinwazyjne w Starorypinie. Sprawozdanie wstępne, maszynopis w zbiorach Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Rypin.

Weckwerth P., 2016, Charakterystyka geomorfologiczna obszaru Starego Rypina, [w:] Późnośredniowieczny kompleks osadniczy, s. 43–60.

Wroniszewski J., 2010, Rypin gród i miasto w czasach średniowiecza, [w:] Rypin – dzieje miasta, t. 1, red. K. Mikulski, Rypin, s. 87–133.


Partnerzy platformy czasopism