Wytwórczość szklarska – przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII–XIV/XV wieku

Małgorzata Markiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2014.009

Abstrakt


W artykule zaprezentowano przeobrażenia w organizacji rzemiosła szklarskiego w XIII oraz na przełomie XIII i XIV wieku. W tym czasie przestały funkcjonować huty miejskie, powstawały natomiast huty leśne. Zmianie uległy receptury wytopu szkła oraz konstrukcji pieców. Pojawił się też nowy asortyment wyrobów.


Słowa kluczowe


szkło; przeobrażenia; organizacja rzemiosła; lokalizacja hut; technologia wytopu szkła; asortyment wyrobów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cerutti C., Dorigano A. 1998 Szkło XV–XX wieku, Novara.

Dekówna M. 1992 Produkcja i obróbka szkła (do XV wieku), [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, red. B. Orłowski, Warszawa, s. 379–410.

Gluziński W. 1966 Badania wykopaliskowe na terenie średniowiecznej huty szkła w Piechowicach, Szkło i Ceramika, R. 17, s. 245–247.

Lněničková L. 2002 Sklo v Praze, Praha.

Olczak J. 1968 Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

Rohkam H. 1939 Vom Glasmacherdorf zum heilklimatischen Kurort, Breslau.

Rubnikowicz M. 1990 Późnośredniowieczne i nowożytne hutnictwo szkła na Pomorzu Gdańskim (w świetle źródeł archeologicznych), maszynopis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii UMK, Toruń.

Rubnikowicz M. 1995 Badania nad późnośredniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu Gdańskim, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 22, s. 51–64.

Wiater P. 1999 Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury, Rocznik Jeleniogórski, t. 31, s. 105–114.

Winkler W. 1894 Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung, b.m.w.

Wyrobisz A. 1968 Szkło w Polsce od XIV do XVII w., Wrocław.


Partnerzy platformy czasopism