Plac Nowy Targ we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych w latach 2010–2012

Maksym Mackiewicz, Kamila Marcinkiewicz, Jerzy Piekalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2014.008

Abstrakt


Podstawą źródłową artykułu są materiały z badań placu Nowy Targ we wschodniej części Starego Miasta we Wrocławiu. Na powierzchni 40 arów odsłonięto świadectwa przemian zachodzących tam od fazy protomiejskiej, przez lokację miasta, wytyczenie placu i jego funkcjonowanie przez pięć stuleci.


Słowa kluczowe


średniowiecze; nowożytność; przemiany miasta; Wrocław

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chorowska M. 2010 Regularna sieć ulic. Powstanie i przemiana do początku XIV w., [w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua 11, Wrocław, s. 67–89.

Grünhagen C. 1861 Breslau unter den Piasten als deutsches Gemeinwesen, Breslau.

Harris E. 1989 Principles of archaeological stratigraphy, London.

Harris E 1999 Stratygrafia struktur stojących, [w:] Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa, s. 77–88.

Janczewski P. 2005 Urządzenia wodno-sanitarne we wschodniej części Starego Miasta we Wrocławiu, [w:] Wschodnia strefa, s. 85–96.

Kaźmierczyk J. 1966–1970 Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 1–2, Wrocław.

Kaźmierczyk J. CDS 1951–1964 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. 1–3, red. K. Maleczyński, Wrocław.

Markgraf H. 1881 Breslau als deutsche Stadt vor dem Mongolenbrande von 1241, Breslau.

Markgraf H. 1896 Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen, Breslau.

Młynarska-Kaletynowa M. 1986 Wrocław w XII–XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze, Wrocław.

Niegoda J. 1999 Zmiany w strukturze przestrzennej lokacyjnego Wrocławia, [w:] Medievalia Archaeologica 1, red. M. Ježek, J. Klápště, Praha–Wrocław, s. 51–55.

Niegoda J. 2005 Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni w rejonie placu Nowy Targ w XII– XIV w., [w:] Wschodnia strefa, s. 69–84.

Piekalski J. 1997 Topographische Struktur Breslaus (Wrocław): Zwei Typen der mittelalterlichen Stadt im mitteleuropäischen Binnenland, [w:] Urbanism in Medieval Europe, red. G. De Boe, F. Verhaeghe, Papers of the „Medieval Europe.Brugge 1997” Conference 1, Zelik, s. 219–226.

Piekalski J. 2002 Lokacja Wrocławia jako problem badawczy archeologa, [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, red. C. Buśko, Wrocław, s. 49–62.

Piekalski J. 2010 Struktura osadnicza i drogi Wrocławia przed wytyczeniem regularnej sieci ulic, [w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua 11, Wrocław, s. 47–55.

Rozpędowski J. 1995 Wrocław pierwszej lokacji, [w:] Architektura Wrocławia 2: Urbanistyka, Wrocław, s. 41–51.

Rzeźnik P. 2005 Ceramika naczyniowa z wykopu nr 1 na placu Nowy Targ, [w:] Wschodnia strefa, s. 97–110.

Rzeźnik P. SUb 1971–1984 Schlesisches Urkundenbuch, t. 1, wyd. H. Apelt, t. 2–3, wyd. W. Irgang, Wien–Köln–Graz.

Wschodnia strefa 2005 Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII–XIII wieku. Badania na placu Nowy Targ, red. C. Buśko, Wrocław.

Zientara B. 2006 Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 3, Warszawa.


Partnerzy platformy czasopism