Historia czasopisma

Czasopismo jest jedynym tego rodzaju periodykiem w Polsce, którego zawartość tematyczna dotyczy wyłącznie archeologii historycznej średniowiecza i nowożytności. Poszczególne tomy w znacznej mierze są monotematyczne, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu kultury, gospodarki, osadnictwa, tematyki miast, kontaktów handlowych itp. Autorami AHP są badacze średniowiecza i nowożytności nie tylko z Polski, ale i spoza kraju. Artykuły zawierają obszerne tłumaczenia w języku angielskim lub całe są obcojęzyczne.Partnerzy platformy czasopism