Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Pierwszy tom Archaeologia Historica Polona (AHP) ukazał się w 1995 roku jako seria wydawnicza Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy UMK. W tej formie, do roku 2009, wydano osiemnaście tomów. W 2011 roku na bazie serii powołano czasopismo o takim samym tytule, które jest bezpośrednią merytoryczną kontynuacją AHP.
Czasopismo jest jedynym tego rodzaju periodykiem w Polsce, którego zawartość tematyczna dotyczy wyłącznie archeologii historycznej średniowiecza i nowożytności. Poszczególne tomy w znacznej mierze są monotematyczne, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu kultury, gospodarki, osadnictwa, tematyki miast, kontaktów handlowych itp.  Autorami AHP są badacze średniowiecza i nowożytności nie tylko z  Polski, ale i spoza kraju. Artykuły zawierają obszerne tłumaczenia w języku angielskim lub całe są obcojęzyczne.
    AHP jest czasopismem recenzowanym, oprócz redaktora naczelnego posiada Radę Wydawniczą, w skład której wchodzą znani specjaliści, badacze średniowiecza i nowożytności.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W celu zapewnienia równej i nie obciążonej oceny, artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review), przez dwóch niezależnych recenzentów. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Lista recenzentów

tom 21 / volume 21:

Wojciech Dzieduszycki (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu)

Witold Świętosławski (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański)


tom 20 / volume 20:

Andrzej Klonder (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Irena Kutyłowska (Lublin)

Marcin Wiewióra (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Andrzej M. Wyrwa (Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)Partnerzy platformy czasopism