Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Sztuka na uchodźstwie: zmiana paradygmatów interpretacyjnych (doświadczenie Rosji i państw Europy Wschodniej powstałych z dawnych republik ZSRR) Abstrakt  PDF
Swietłana Czerwonnaja
 
2020: 2018-2019: Zeszyt (1-2) 26-27 Podpułkownik dyplomowany kawalerii Antoni Jan Bogusławski (1889–1956) — szkic biograficzny Abstrakt  PDF
Michał Ceglarek
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Powojenne losy żołnierzy polskich na Zachodzie (w świetle twórczości beletrystycznej pisarzy Drugiej Emigracji) Abstrakt  PDF
Jerzy Speina
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Miłosz’51 — raz jeszcze. Studium o pożytku z czytania źródeł Abstrakt  PDF
Mirosław A. Supruniuk
 
2013: Zeszyt (1) 18 Wyboista droga Macieja Giertycha do Polski Ludowej Abstrakt  PDF
Tomasz Sikorski
 
2020: 2018-2019: Zeszyt (1-2) 26-27 Szkolnictwo polonijne w latach 1941–1950 Abstrakt  PDF
Beata Urbanowicz
 
2020: 2018-2019: Zeszyt (1-2) 26-27 Początki „drugiej akcji reemigracyjnej” na łamach „Głosu Polskiego” w Buenos Aires Abstrakt  PDF
Diana Maksimiuk
 
2013: Zeszyt (2) 19 Simon Segal — przyczynek do biografii artysty Abstrakt  PDF
Joanna Tomalska
 
2020: 2018-2019: Zeszyt (1-2) 26-27 Władysław Broniewski w Palestynie. Historia polityczna Abstrakt  PDF
Elżbieta Kossewska
 
2020: 2018-2019: Zeszyt (1-2) 26-27 Lechoń nieoczywisty Abstrakt  PDF
Magdalena Geraga
 
2021: 2020: Zeszyt 28 Gracchus’s Boat: Emigration, Tradition, and Translingualism in the Work of Tuvia Rübner Abstrakt  PDF
Michal Ben-Horin
 
2021: 2020: Zeszyt 28 „Zwycięstwo ducha nad materią”, czyli rola sztuki w prozie Alice Parizeau na przykładzie powieści „Nata et le professeur” Abstrakt  PDF
Anna Żurawska
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 Roman Palester. Kompozytor i intelektualista Abstrakt  PDF
Zofia Helman
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989 Abstrakt  PDF
Bartosz Nowożycki
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Na celowniku tajnych służb PRL. Sprawa Aleksandra Demideckiego-Demidowicza Abstrakt  PDF
Krzysztof Tarka
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego Abstrakt  PDF
Marcin Lutomierski
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Język jako wyzwanie. O strategiach pisarskich Anny Langfus i Piotra Rawicza Abstrakt  PDF
Anna Ciarkowska
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 „Ja nie wiem kto z nas ostatecznie ma rację” — o dwóch nieznanych listach z korespondencji Miłosz–Chmielowiec Abstrakt  PDF
Rafał Moczkodan
 
2013: Zeszyt (1) 18 Max Weber, emigracja i tożsamość artysty Abstrakt  PDF
Joanna Tomalska
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 „Kultura” w Izraelu Abstrakt  PDF
Elżbieta Kossewska
 
2013: Zeszyt (1) 18 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii kontra „Tygodnik Polski” (1948–1949) Abstrakt  PDF
Krzysztof Tarka
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 Listy Jerzego Giedroycia do György’a (George’a) Gömöriego (1958–1968) Abstrakt  PDF
Gábor Lagzi
 
2013: Zeszyt (1) 18 Ks. Prof. Walerian Meysztowicz i Polski Instytut Historyczny w Rzymie Abstrakt  PDF
Mirosław Adam Supruniuk
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 „Na Antenie” i „Wiadomości”: okoliczności rozpoczęcia i zakończenia współpracy Abstrakt  PDF
Rafał Moczkodan
 
2013: Zeszyt (1) 18 O lekcji emigracyjnej polszczyzny przez Michała Chmielowca Sławomirowi Mrożkowi udzielonej (i kilku innych sprawach) Abstrakt  PDF
Wacław Lewandowski
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism