Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Sztuka na uchodźstwie: zmiana paradygmatów interpretacyjnych (doświadczenie Rosji i państw Europy Wschodniej powstałych z dawnych republik ZSRR) Abstrakt  PDF
Swietłana Czerwonnaja
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Miłosz’51 — raz jeszcze. Studium o pożytku z czytania źródeł Abstrakt  PDF
Mirosław A. Supruniuk
 
2013: Zeszyt (1) 18 Wyboista droga Macieja Giertycha do Polski Ludowej Abstrakt  PDF
Tomasz Sikorski
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Powojenne losy żołnierzy polskich na Zachodzie (w świetle twórczości beletrystycznej pisarzy Drugiej Emigracji) Abstrakt  PDF
Jerzy Speina
 
2013: Zeszyt (2) 19 Simon Segal — przyczynek do biografii artysty Abstrakt  PDF
Joanna Tomalska
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 „Ja nie wiem kto z nas ostatecznie ma rację” — o dwóch nieznanych listach z korespondencji Miłosz–Chmielowiec Abstrakt  PDF
Rafał Moczkodan
 
2013: Zeszyt (1) 18 Max Weber, emigracja i tożsamość artysty Abstrakt  PDF
Joanna Tomalska
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 „Kultura” w Izraelu Abstrakt  PDF
Elżbieta Kossewska
 
2013: Zeszyt (1) 18 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii kontra „Tygodnik Polski” (1948–1949) Abstrakt  PDF
Krzysztof Tarka
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 Listy Jerzego Giedroycia do György’a (George’a) Gömöriego (1958–1968) Abstrakt  PDF
Gábor Lagzi
 
2013: Zeszyt (1) 18 Ks. Prof. Walerian Meysztowicz i Polski Instytut Historyczny w Rzymie Abstrakt  PDF
Mirosław Adam Supruniuk
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 „Na Antenie” i „Wiadomości”: okoliczności rozpoczęcia i zakończenia współpracy Abstrakt  PDF
Rafał Moczkodan
 
2013: Zeszyt (1) 18 O lekcji emigracyjnej polszczyzny przez Michała Chmielowca Sławomirowi Mrożkowi udzielonej (i kilku innych sprawach) Abstrakt  PDF
Wacław Lewandowski
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 O papieskiej twórczości Tadeusza Nowakowskiego Abstrakt  PDF
Krzysztof Dorosz
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 Czesław Miłosz i Jan Nowak-Jeziorański — protokół rozbieżności Abstrakt  PDF
Emil Pasierski
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Wywiad PRL na tropie Kazimierza Sabbata Abstrakt  PDF
Krzysztof Tarka
 
2015: Zeszyt (1-2) 22-23 Roman Palester. Kompozytor i intelektualista Abstrakt  PDF
Zofia Helman
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989 Abstrakt  PDF
Bartosz Nowożycki
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Na celowniku tajnych służb PRL. Sprawa Aleksandra Demideckiego-Demidowicza Abstrakt  PDF
Krzysztof Tarka
 
2011: Zeszyt (1-2) 14-15 Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego Abstrakt  PDF
Marcin Lutomierski
 
2014: Zeszyt (1-2) 20-21 Język jako wyzwanie. O strategiach pisarskich Anny Langfus i Piotra Rawicza Abstrakt  PDF
Anna Ciarkowska
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism