Autor - szczegóły

Czerska, Tatiana

  • 2009: Zeszyt (2) 11 - HISTORIA LITERATURY (Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji)
    „Oswajanie obcości”, czyli „shelter writing” w kobiecej prozie wspomnieniowej Drugiej Emigracji
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism