Autor - szczegóły

Czerwonnaja, Swietłana, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

  • 2011: Zeszyt (1-2) 14-15 - HISTORIA SZTUKI
    Sztuka na uchodźstwie: zmiana paradygmatów interpretacyjnych (doświadczenie Rosji i państw Europy Wschodniej powstałych z dawnych republik ZSRR)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism