Autor - szczegóły

Chrzanowska-Foltzer, Marta, Francia

  • 2012: Zeszyt (1-2) 16-17 - ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ
    Czy tylko Paryż? Kilka uwag na temat polskich artystek na południu Francji
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism