Autor - szczegóły

Cybulska, Katarzyna A., Toruń, Polska

  • 2012: Zeszyt (1-2) 16-17 - ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ
    Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism