Autor - szczegóły

Lewandowska, Katarzyna, Toruń

  • 2012: Zeszyt (1-2) 16-17 - ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ
    Czarne słońca, białe księżyce — śmierć w sztuce Aliny Szapocznikow i Angeliki Markul
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism