Autor - szczegóły

Krasnodębska, Joanna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Francia

  • 2017: Zeszyt (1-2) 24-25 - KAZIMIERZ BRANDYS W POLSCE I W EUROPIE
    „Życie poza swoim krajem”. Z Kazimierzem Brandysem rozmawiają Krzysztof Błoński i Włodzimierz Próchnicki
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism