Autor - szczegóły

Bobrowska, Ewa, Francia

  • 2011: Zeszyt (1-2) 14-15 - RECENZJE - OMÓWIENIA - POLEMIKI - LISTY
    Wokół wystawy „Polonia. Les Polonais en France depuis 1830” w Muzeum Historii Imigracji w Paryżu — refleksje i dylematy kuratora
    Szczegóły  PDF
  • 2012: Zeszyt (1-2) 16-17 - ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ
    Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism