Autor - szczegóły

Bobrowska, Ewa

  • 2010: Zeszyt (1-2) 12-13 - HISTORIA SZTUKI
    Polska obecność artystyczna we Francji — próba oceny stanu badań
    Abstrakt  PDF
  • 2013: Zeszyt (2) 19 - HISTORIA SZTUKI
    „Polski artysta — artysta z Polski?” Problem tożsamości narodowej w badaniach nad sztuką artystów z Polski we Francji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Simona Mondzaina
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism