Szkolnictwo polonijne w latach 1941–1950

Beata Urbanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.022

Abstrakt


THE POLONIA’S EDUCATION IN THE YEARS 1941–1950

 

The article focuses on the education of the Polish diaspora in the years 1941–1950. It presents the data on the number of schools, teachers and students, as well as provides some information on the furnishings and equipment in schools established by Polish people in the Middle East, New Zealand, Africa and North and South America.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Poland, emigration, school, children, history, Second World War

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia

Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, sygn. A. VIII.5/30. AIPMS. MWR i OP sygn. A.19.I 14..AIPMS.MWRiOP sygn. A. 19.II.7 AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19. VI.7 AIPMS. MWR i OP. sygn. A. 19.II.7. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.I.14. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.II.6.AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19. III.146. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.II.7. AIPMS sygn. A.19. VI.7. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19. VI.7. AIPMS. MWR i OP. sygn.A.19.I 14. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.II.134. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19. VI.1. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.II.14. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.II.7. AIPMS MWRiOP. sygn. A.19.VI.7. AIPMS. MWR i OP. sygn. A.19.I.14. AIPMS. MWR i OP. sygn. A. 19.III.104.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (dalej IJPL) Kolekcja 21. Rozdział XXIX. IJPL. Kolekcja 21. Rozdział XXVII-66 IJPL Kolekcja 21. Rozdział XXVII-66IJPL. Kolekcja 21. Rozdział XXVII-66.Pismo D.P.L. dz.89/42-zał. Nr.205. IJPL. Kolekcja 21. Rozdział XXVIII-68.zał nr.194-b.

Publikacje

Asipowicz K., Szkoły Średnie w Masindi i w Koji 1942–1951, Sussex 1992.

Bonusiak A., Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984–2003. Analiza funkcjonalno-instytucjonalna, Rzeszów 2004.

Chłap-Nowakowa J., Wojenna poezja dzieci i młodzieży z kręgu 2 Korpusu, [w:] Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008.

Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993.

Dwie Ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. S. Manterys, Gdynia 2016.

Dzieci Polskie w Iranie, „Gazeta Polska” (Jerozolima), 15 marca 1942 r.

Kucha R., Z zagadnień oświaty polonijnej w USA po drugiej wojnie światowej, [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 1986.

Liwacz H., Polskie szkoły w Ameryce, „Nowy Świat” (New York), 12 października 1942 r.

Nasza Niezwykła Szkoła Porto San Giorgio-Foxley 1945–1948, Londyn 1985.

Osiński Z., Janusz Jędrzejewicz — piłsudczyk i reformator edukacji 1885–1951, Lublin 2007.

Sadowska E., Urbanowicz B., Edukacja Historyczno-Kulturalna w Szkołach Junaków i Młodszych Ochotniczek (1941–1948), Częstochowa 2015.

Sęk J., Szkolnictwo polonijne w Brazylii w latach 1941–1980, [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Studia i rozprawy, red. A. Koprukowniak, Lublin 1986.

Wróbel E., Wróbel J., Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1992.

Wróbel J., Rozproszeni po świecie. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii, [w:] Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008.

Zdziech D., Pahiatua. „Mała Polska” małych Polaków, Kraków 2001.

Zins H., Historia Afryki Wschodniej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.

Żukowski A., W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI–XX w., Warszawa 1994.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism