Konstanty Aleksander Jeleński i „Preuves”. Rekonesans

Aleksandra Dębska-Kossakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.016

Abstrakt


KONSTANTY ALEKSANDER JELEŃSKI AND THE PREUVES: A RECONNAISSANCE

 

The article constitutes an overview of texts published by Konstanty A. Jeleński in the monthly Preuves. It discusses the dominant themes of the writer’s co-operation with the periodical of the Congress for Cultural Freedom. Since Jeleński published in the Preuves for sixteen years (1953–1968), it is the second most important periodical presenting the essayist’s texts, next to the Literary Institute’s Culture. The French legacy of the Polish writer has not been collected in one place yet. Numerous issues of the Preuves present Jeleński’s long essays, extensive commentaries on social and political matters, reviews of books and art events, as well as accounts and notes concerning current cultural events. The article therefore sheds light on an element of the writer’s legacy which remains largely unknown to critics and readers.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Konstanty A. Jeleński, Preuves, Congress for Cultural Freedom, European values, Polish diasporic culture.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bondy F., Jelenski C., Witold Gombrowicz, München 1978.

Bondy F., Kot, „Kultura” 1987, nr 7 /8, s. 37.

Bondy F., Note sur Ferdydurke, „Preuves” 1953, nr 32.

Bondy F., Pour Comprendre Calvino. La morale et la tactique, „Preuves” 1957, nr 82.

Bondy F., Witold Gombrowicz ou les duels d’ombre d’un gentilhomme polonais, „Preuves” 1966, nr 183.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994.

Glondys O., Kongres Wolności Kultury i wolność Czesława Miłosza: refleksja o zaangażowaniu i drodze do prawdy w dobie zimnej wojny, „Archiwum Emigracji. Studia — Szkice — Do-kumenty” 2011, z. 1–2.

Grémion P., K. Jeleński a Kongres Wolności Kultury, „Kultura” 1987, nr 9.

Grémion P., Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950–1975), Warsza-wa 2004, s. 38.

Grémion P., Présentation, [w:] „Preuves”, une revue européenne à Paris. Présentation, choix de textes et notes de Pierre Grémion. Postface de François Bondy, Paris 1989.

Hłasko M., En route vers le ciel, „Preuves” 1958, nr 87.

Intelektualna Europa. Z François Bondym rozmawia Iza Chruścińska, „Przegląd Polityczny” 1997, nr 33/34.

Jeleński K. A., Avant-garde et Révolution, „Preuves” 1960, nr 111.

Jeleński K. A., La Pologne découvre le connu, „Preuves” 1956, nr 64.

Jeleński K. A., Po trzęsieniu ziemi, „Kultura” 1956, nr 5.

Jeleński K. A., Avanguardia e rivoluzione, „Tempo Presente” 1960, nr 4.

Jeleński K. A., Chronique de Poznan, „Preuves” 1956, nr 66.

Jeleński K. A., La Pologne entre l’étable et l’autel, „Preuves” 1959, nr 106.

Jeleński K. A., L’argument chinois en Pologne, „Preuves” 1957, nr 77.

Jeleński K. A., Nouveaux visages de Marx et de Malthus, „Preuves” 1963, nr 143.

Jeleński K. A., A la rechereché de l’unique, „Preuves” 1960, nr 107.

Jeleński K. A., Actualité du baroque, „Preuves” 1959, nr 103.

Jeleński K. A., Aprés cinquante ans d’avant-garde, „Preuves” 1964, nr 158, s. 28.

Jeleński K. A., Awangarda i Rewolucja, [w:] tegoż, Zbiegi okoliczności, Paryż–Kraków 2018.

Jeleński K. A., Civilisation industrielle et authenticité, „Preuves” 1961, nr 125.

Jeleński K. A., Correspondances catoliques, „Preuves” 1954, nr 36.

Jeleński K. A., De Giotto à Bellini, d’Ajaccio à Cherbourg, „Preuves” 1956, nr 64.

Jeleński K. A., Eros et modern style, „Preuves” 1965, nr 170.

Jeleński K. A., Fénéon: krytyk i amator („Preuves” 1967, nr 191), Gepard w proch obrócony („Preuves” 1959, nr 97), tłum. P. Kłoczowski, „Zeszyty Literackie” 1992, nr 40.

Jeleński K. A., Hans Bellmer ou la douleur deplacée, „Preuves” 1964, nr 163.

Jeleński K. A., L’art Informel et non-conformisme, „Preuves” 1962, nr 133.

Jeleński K. A., L’exemple Caravage, „Preuves” 1960, nr 117.

Jeleński K. A., La Camarilla et M. Wurmeser, „Preuves” 1954, nr 43.

Jeleński K. A., La jeune ècole de Paris à Vienne, „Preuves” 1959, nr 104.

Jeleński K. A., La vie intérieure et la force physique. Destin de l’Église en Pologne, „Preuves” 1953, nr 33.

Jeleński K. A., Le paradis des limbes et la réalité, „Preuves” 1963, nr 150.

Jeleński K. A., Les six Giorgione et les cent trente Giorgioneschi, „Preuves” 1955, nr 57.

Jeleński K. A., Les terreurs relatives, „Preuves” 1959, nr 96.

Jeleński K. A., Marek Hłasko, „Preuves” 1958, nr 87.

Jeleński K. A., Marx Ernst: oiseau d,espace supérieure, „Preuves” 1959, nr 105.

Jeleński K. A., Nowe oblicze Marksa i Malthusa, „Kultura” 1962, nr 9.

Jeleński K. A., O kilku sprzecznościach sztuki nowoczesnej, [w:] tenże, Zbiegi okoliczności, Paryż–Kraków 2018.

Jeleński K. A., O kulturze masowej inaczej, „Kultura” 1961, nr 5.

Jeleński K. A., Rèinvetions, „Preuves” 1955, nr 55.

Jeleński K. A., Stanislao Lepri et Ernst Fuchs, „Preuves” 1954, nr 41.

Jeleński K. A., Trois congrès d’écrivains, „Preuves” 1955, nr 49.

Jeleński K. A., Tryb literatury, „Kultura” 1955, nr 3.

Jeleński K. A., Une hirondelle polonaise à Moscou, „Preuves” 1958, nr 93.

Jeleński K. A., Unifier l’espace, „Preuves” 1965, nr 175.

Jeleński K. A., Witold Gombrowicz ou l’immaturité adulte, „Preuves” 1959, nr 95.

Jeleński K. A., Witold Gombrowicz, „Preuves” 1953, nr 34.

Jeleński K. A., Zarys życiorysu, [w:] tegoż, Zbiegi okoliczności, Paryż–Kraków 2018.

Jeleński K. A., La Pologne de Gomulka. Espoires et dangers, „Preuves” 1957, nr 72.

Jeleński K.A., Pour Comprendre Calvino. L’Histoire et la fable, „Preuves” 1957, nr 82.

Kandziora J., Wprowadzenie, [w:] Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego, Warszawa 2007, s. XIX.

Kerski B., Pisać i zachęcać do pisania. Portret Françoisa Bondy’ego, [w:] tegoż, Homer na placu Poczdamskim. Szkice polsko-niemieckie, Lublin 2008, s. 24.

Kowalczyk A. S., Kongres Wolności Kultury. Jeleński. Miłosz, [w:] tegoż, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Warszawa 2014.

Laquer W., Kongres Wolności Kultury, „Przegląd Polityczny” 1997, nr 33/34, s. 60.

Supruniuk M. A., Przyjaciele wolności. Kongres Wolności Kultury i Polacy, Warszawa 2008.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism