Lechoń nieoczywisty

Magdalena Geraga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.012

Abstrakt


SURPRISING LECHOŃ

 

Surprising Lechoń was inspired by the reading of unpublished letters of Smosarska, Grydzewski and Czermański to Lechoń, which are stored at the Archives of Emigration in Toruń. What emerges from the study of the letters is a portrait of a terribly interesting man, who was, however, full of contradictions, secrets, and ambiguities. The letters direct us towards other documents (books, articles, recollections, published letters), situating the poet in a new perspective.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: Lechoń, suicide, recollections, letters, emigration

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Emigracji, Archiwum „Wiadomości”, Korespondencja, sygn. AE/AW/XLII, AE/AW/ CXCIV, AE/AW/CCXCI.

Czarnecka B., Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny, Toruń 2013.

Dorosz B., Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Redakcja z badań, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3.

Dorosz B., J. Lechoń, Z. i R. Malczewscy, Coraz trudniej żyć, a umrzeć strach. Listy 1952–1955, Biblioteka Więzi, t. 215, Warszawa 2008.

Dorosz B. (oprac.), Księga gości Jana Lechonia, Toruń 1999.

Dorosz B., Lechoń i Tuwim — dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa 2004.

Dorosz B., Lechoń nowojorski: w setną rocznicę urodzin poety, Warszawa 1999.

Dorosz B., Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.

Giedroyc J., Gombrowicz W., Listy 1950–1969, oprac. A. S. Kowalczyk, Warszawa 2006.

Gombrowicz W., Dziennik 1957–1961, Kraków 1986.

Grydzewski M., Iwaszkiewicz J., Listy 1922–1967, oprac. M. Bojanowska, Warszawa 1997.

Grydzewski M., Lechoń J., Listy 1923–1956, t. 1–2, oprac. B. Dorosz, Warszawa 2006.

Kowalski S. J., Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim, Lublin 1996.

Księga gości Jana Lechonia, oprac. B. Dorosz, Toruń 1999.

Lechoń J., Dziennik, t. 1 (30 sierpnia 1949–31 grudnia 1950), Warszawa 1992.

Lechoń J., Dziennik, t. 2 (1 stycznia 1951–31 grudnia 1952), Warszawa 1992.

Lechoń J., Dziennik, t. 3 (1 stycznia 1953–30 maja 1956), Warszawa 1993.

Lilpop-Krance F., Powroty, Warszawa 2013.

Listy Lechonia do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, „Życie Literackie” 1982, nr 1.

Miłosz C., Abecadło Miłosza, Kraków 1997.

Rogowski G., Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji, Warszawa 2017.

Rubinstein A., Wielki poeta, przyjaciel i brat, „Wiadomości” 1956, nr 31.

Sadkowska-Mokkas L., Warszawa skamandrytów, Warszawa 2016.

Stępień M., Wśród emigrantów, Kraków 2007.

Tomasik K., Homobiografie, Warszawa 2014.

„Wiadomości” 1957, nr 23 (584).

Wspomnienia o Janie Lechoniu, zebrał i oprac. P. Kądziela, Warszawa 2006.

„Życie Warszawy” 1996, nr z 6–7 lipca, dodatek.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism