„Loot and Loyalty” i „Green Flows the Bile” — o dwóch angielskich powieściach Jerzego Pietrkiewicza

Katarzyna Cieplińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.001

Abstrakt


LOOT AND LOYALTY AND GREEN FLOWS THE BILE: ON TWO ENGLISH NOVELS BY JERZY PIETRKIEWICZ

 

The article examines two English novels by Jerzy Pietrkiewicz: Loot and Loyalty and Green Flows the Bile. It focuses on the origin, contents and reception of the two novels in Great Britain. It provides numerous quotations from the two novels, as translated by the author of the article. Moreover, the article thoroughly discusses the critique of the two novels in British periodicals.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: Jerzy Pietrkiewicz, English novels, reception, Loot and Loyalty, Green Flows the Bile

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrusiewicz A., Dymitr Samozwaniec i Maryna Mniszech, Warszawa 2009.

Ballada o Tobiaszu Hume, „Myśl Polska”, 1.10.1955.

Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005.

Biegańska A., Żołnierze Szkoccy w dawnej Rzeczypospolitej, „Studia i materiały do historii wojskowości” 1984, nr 27.

Brzustowicz G., Szkoccy „żołnierze fortuny” w ekspedycjach militarnych na tereny Księstwa Zachodniopomorskiego i Nowej Marchii podczas wojny trzydziestoletniej, Choszczno 2009.

Burgess A., The Novel Now, New York 1970.

Corke H., „Encounter” 1955, nr 10.

Crawley P., Next Step a Film, „The Journal”, 8.03.1969.

Czajkowska M., Czy w ślady Conrada?, „Oficyna Poetów” 1969, nr 3.

Dictionary of National Biography, ed. S. Lee, vol. XXVII, New York–London 1891.

The Encyclopedia of the British Press 1492–1992, ed. D. Griffiths, London–Basingstoke 1992.

Fiction, „Cambridge News”, 19.04.1969.

Gull the Gullible, „Hampstead and Highgate Express”, 14.03.1969.

Hobhouse C., A legend, „Western Mail”, 22.03.1969.

J. Pietrkiewicz w rozmowie z A. Bernatem, „Nowe Książki” 1987, nr 5/6.

Jones B., The Russia complex: the British Labour Party and the Soviet Union, Manchester 1977.

Jones R., Lambrakis Lives, „The Listener”, 27.02.1969.

Kozlakow W., Maryna Mniszech, przeł. A. Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2011.

Nails, „The Times Literary Supplement”, 27.02.1969.

Near to zany, „Halifax Courier and Guardian”, 28.02.1969.

Pawłow A., Perrie M., Iwan IV Groźny. Car i tyran, przeł. S. Kędzierski, Warszawa 2008.

Peterkiewicz J., Green Flows the Bile, London: Michael Joseph, 1969.

Pietrkiewicz J., In the Scales of Fate, London — New York 1993.

Pietrkiewicz J., Loot and Loyalty, William Heinemann Ltd, Melbourne — London — Toronto, 1955.

Pietrkiewicz J., Zdobycz i wierność, przeł. J. Dehnel, Warszawa 2018.

Remarkable Tale of 17th Century Poland, „Cambridge Daily News”, 7.10.1955.

Riasanovsky N.V., Stienberg M. D., Historia Rosji, przeł. A. Bednarczyk, T. Teszner, Kraków 2009.

Savill S., Lives of Individuals in the Soviet Union, „Eastern Daily Press”, 7.03.1969.

Scherer-Wirska O., Druga powieść angielska Pietrkiewicza, „Wiadomości” (Londyn) 1955, nr 50.

Stanford D., Report from London. Literature in England: The Present Position, „The Western Review“ (Iowa City, Iowa, USA) 1957, nr 4.

The Stock of History, „The Times Literary Supplement”, 12.08.1955.

Śmieja F., „Ten trójkąt europejski w moim życiu”: Jerzy Pietrkiewicz, [w:] Jerzy Pietrkiewicz — inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 11–12 maja 2000 r. w Toruniu, red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Toruń 2000.

Taborski B., Dziennik Bolesława Taborskiego. Fragmenty z lat 1953–1965, [w:] Jerzy Pietrkie-wicz — inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 11–12 maja 2000 r. w Toruniu, red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Toruń 2000.

Taborski B., Między grabieżą a wolnością, „Nowy Merkuriusz” 1955, nr 9.

This Side of Paradise, „The Times Weekly Review”, 11.08.1955.

Whitley J., Discipline of Faith, „The Sunday Times”, 23.02.1969.

Wolfe G., Malcolm Muggeridge. A Biography, London 2003.

Zins S., Historia Anglii, Wrocław 2001.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism