Écriture de soi ou le sujet posé en objet

Marek Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2017.009

Abstrakt


SELF-WRITING, THAT IS THE SPEAKING I OBJECTIFIED

 

Kazimierz Brandys experiments in his prose by applying many genres, such as the crypto-biography, metafiction, epistolary novel, radio interview, reportage, note to the editor, screenplay, etc. What is also outstanding in his writings are elements characteristic of the essay, the aesthetics of the fragmentary and the montage of pieces of other texts. From the mid-1970s Kazimierz Brandys also tries to combine fiction with elements of the documentary and autobiography. The article offers an interpretation of his Przygody Robinsona [Robinson’s Adventures] (1999), which appears to a certain extent as a return to literary fiction.


 

PISANIE O SOBIE (SOBĄ), CZYLI PODMIOT MÓWIĄCY UPRZEDMIOTOWIONY

 

Proza Kazimierza Brandysa ujawnia liczne eksperymenty narracyjne. Przybiera ona formy gatunkowe takie jak kryptobiografia, metapowieść, powieść epistolarna, wywiad radiowy, reportaż, nota do wydawcy, scenariusz filmowy itp. Charakterystyczna jest dla niej także eseizacja narracji, estetyka fragmentu, montaż utworu z kawałków innych tekstów. Mniej więcej od połowy lat 70. autor Nierzeczywistości i Ronda próbuje systematycznie łączyć formułę wypowiedzi powieściowej z dokumentaryzmem i autobiografią. Artykuł zawiera interpretację utworu Przygody Robinsona (1999), który jawi się jako częściowy powrót do literackiej fikcji.

 


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Kazimierz Brandys; novel; autobiography; non-fiction; self writing. SŁOWA KLUCZOWE: Kazimierz Brandys; powieść; autobiografia; dokumentaryzm; pisanie sobą.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Brandys, Carnets de Varsovie, 1978–1981, trad. fr. par T. Douchy, Paris 1985 ;

—, Carnets Paris 1985–1987, trad. fr. T. Douchy, Paris 1990 ;

—, Rondo, trad. fr. J.-Y. Erhel, Paris 1982 ;

M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Cracovie 2004 ;

M. Delaperrière, Kazimierz Brandys ou « trois fois moi », Les Nouveaux Cahiers Franco- Polonais 2002 n° 1, p. 32 et 33 ;

M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, Biuletyn Polonistyczny 1971 n° 14/41, p. 122 ;

P. Lejeune, Pacte autobiographique, Paris 1975 ;

M. Wołk, Gatunkowość Dżokera i Rynku Kazimierza Brandysa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia 1996 vol. 47 (305), p. 61–77.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism