La construction de la vraisemblance dans l’œuvre de Kazimierz Brandys, pratiques de la mimésis

Thibault Deleixhe

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2017.007

Abstrakt


THE STRUCTURE OF VERISIMILITUDE IN THE WORKS OF KAZIMIERZ BRANDYS AND THE PRACTICE OF MIMESIS

 

This article offers a reading of the evolution of Kazimierz Brandys’s approach to the notion of truth. However, what is analyzed is not the presence of the concept in the writer’s works but the relation that the author establishes with it by the very act of representation. This relation materializes in the implementation of formal literary means in order to construct the verisimilitude of the depicted fictional universe. The article highlights the transformation of the practice of mimesis understood in the classical Horatian sense leading to its questioning by means of confrontation with a modern novelistic mimesis.


 

 

KONSTRUKCJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA W DZIELE KAZIMIERZA BRANDYSA, PRAKTYKI MIMESIS

 

W artykule zaproponowano analizę ewolucji stosunku Kazimierza Brandysa do pojęcia prawdy. Nie jest to jednak analiza obecności tego tematu w prozie autora, ale odtworzenie stosunku powieściopisarza do aktu odwzorowania rzeczywistości, który aktualizowany jest poprzez wykorzystanie formalnych środków literackich w celu skonstruowania prawdopodobieństwa fikcyjnego uniwersum. Artykuł śledzi przemianę tej relacji wobec prawdy od praktyki mimesis pojętej w sposób klasyczny (w rozumieniu horacjańskim) do jej zakwestionowania poprzez zderzenie z nowoczesną mimesis powieściową.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Kazimierz Brandys; Wariacje pocztowe [Postal Variations]; poetics; mimesis; Aristotle; Horace; verisimilitude; appropriateness; individual truth; epistolary novel; family saga; mythography. SLOWA KLUCZOWE: Kazimierz Brandys; Wariacje pocztowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Aucouturier, Le réalisme socialiste, Paris 1998 ;

M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris 1978 ;

T. Błażejewski, Fragment o Wariacjach pocztowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002, n°5, p. 127–136 ;

K. Brandys, Drewniany koń, Varsovie 1946 ;

—, Matka Królów, Varsovie 1957 ; La mère des rois. Paris 1958 ;

—, Miasto niepokonane, Varsovie 1946 ;

—, Obrona Grenady, [in:] Czerwona czapeczka, Varsovie 1956; La défense de „Grenade”, [in:] La mère des rois, trad. fr. V. Achères, Paris 1958 ;

—, Wariacje pocztowe, Londres 1972 ;

L. Burska, Gesty i historie sekretne. O Wariacjach pocztowych K. Brandysa, [in:] L. Wiśniewska (éd.), Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Bydgoszcz 1996, p. 110–116 ;

A. Czyżak, Kazimierz Brandys, Poznań 1998 ;

H. Gosk, Zamiast końca historii: rozumienie oraz prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne, Varsovie 2005 ;

M. Jarrety, La poétique, Paris 2003 ;

B. Kaniewska, Jak się K. Brandys z historią zmagał. O Wariacjach pocztowych, [in:] W. Panas et A. Tyszczyk (éd.). Interpretacje aksjologiczne, Lublin 1997, p. 268–279 ;

H. Kurczab, Problemy odbioru Wariacji pocztowych K. Brandysa, Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie 1986, n° 27, p. 281–318 ;

R. Magryś, «Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec !» Motywy emigracyjne i demaskacja mitów narodowych w Wariacjach pocztowych Kazimierza Brandysa, Tematy i Konteksty 2011, n° 1, p. 222–237 ;

M. Medecka, Epistolograficzny «apokryf rodzinny», Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2004, n° 22, p. 79–91 ;

M. Wołk, Tekst w dwóch kontekstach. Narracja pierwszoosobowa w powieściach Kazimierza Brandysa, Toruń 1999 ;

S. Wysłouch Seweryn, Od socjologii do etyki. O twórczości Kazimierza Brandysa, Pamiętnik Literacki 1989 (3), vol. LXXX, p. 119–138 ;

J. Ziomek Jerzy, Kazimierz Brandys, Varsovie 1964.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism