Les pseudonymes de Kazimierz Brandys

Agnieszka Grudzińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2017.004

Abstrakt


KAZIMIERZ BRANDYS’S PSEUDONYMS

 

The author of the article first introduces Kazimierz Brandys through his oeuvre, life choices and political stance. Next, she focuses on the analysis of his novel Samson (1948), which is the writer’s first step in the long road leading to his acceptance and disclosure of his Jewish roots, as well as a double Polish-Jewish identity.


 

 

PSEUDONIMY KAZIMIERZA BRANDYSA

 

Artykuł w pierwszej części przedstawia sylwetkę, utwory, wybory życiowe i polityczne Kazimierza Brandysa, następnie skupia się na analizie jego powieści Samson (1948), która rozpoczyna długą drogę autora do akceptacji i ujawnienia korzeni żydowskich i podwójnej polsko-żydowskiej tożsamości.

 


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Kazimierz Brandys; Polish Jews; Samson; World War II; German occupation of Poland; identity; communism. Słowa kluczowe: Kazimierz Brandys; polscy Żydzi; Samson; wojna; okupacja; tożsamość; komunizm.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Varsovie 2006 ;

M. Blanchot, De Kafka à Kafka, Paris 1981 ;

J. Błoński, Autoportret żydowski 1981, [in:] J. Błoński, Kilka myśli co nie nowe, Cracovie: 1985 ;

A. Czyżak, Kazimierz Brandys, Poznań 1998 ;

M. Delaperrière, Kazimierz Brandys ou « trois fois moi », Les Nouveaux Cahiers franco-polonais 2002 n° 1 ;

—, La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité, Paris 2008 ;

R. Nycz, Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku. Uwagi o pastiszu, [in:] R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Cracovie 2000 ;

Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, M. Dąbrowski, A. Molisak (dir.), Varsovie 2006 ;

« Wariacje pocztowe » Kazimierza Brandysa, I. Iwasiów, J. Madejski (dir.), Szczecin 1999 ;

M. Wołk, Tekst w dwóch kontekstach. Narracja pierwszoosobowa w powieściach Kazimierza Brandysa, Toruń 1999 ;

J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939–1987, Cracovie 1991.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism