Interwencje i interakcje — Kazimierza Brandysa zmagania z rolą pisarza

Agnieszka Czyżak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2017.002

Abstrakt


INTERVENTIONS AND INTERACTIONS: ON KAZIMIERZ BRANDYS’S STRUGGLES WITH THE ROLE OF A WRITER

 

The article discusses Kazimierz Brandys’s artistic career in a communicative perspective. Brandys strongly believed that literature could exert a powerful influence on the community and constantly strived to reach the largest number of readers. He was a committed writer; following the Polish tradition, he believed that an artist should actively contribute to community life. Hence in his works he focused on the themes not only significant to him personally but which also mattered to the community from which he originated, and with which he identified himself.


 

 

INTERVENTIONS ET INTERACTIONS — LES LUTTES DE KAZIMIERZ BRANDYS AVEC LE RÔLE D’ÉCRIVAIN 

 

Cet article présente le parcours artistique de Kazimierz Brandys selon une perspective communicationnelle. L’auteur a constamment déployé des efforts pour établir un contact avec le plus large nombre de destinataires en considérant que la littérature a une incidence réelle sur la vie de la communauté. Il était un écrivain engagé — conformément à la tradition polonaise, il estimait qu’un créateur se doit de participer activement à la vie collective, c’est ainsi que dans ses ouvrages successifs, il aborda des thématiques importantes pour lui, autant que pour la communauté au sein de laquelle il avait grandi et avec laquelle il s’identifiait.

 


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Kazimierz Brandys; writer’s social function; literary communication. MOTS CLEFS: Kazimierz Brandys; rôle social de l’écrivain; communication littéraire.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Bielecki, Brandys i Gombrowicz. Agon pisarski jako jednostka procesu historycznoliterackiego, [w:] Kulturowa historia literatury, red A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa 2015, s. 407–426;

L. Burska, Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii, Warszawa 1998;

A. Czyżak, Kazimierz Brandys, Poznań 1998;

—, Kazimierza Brandysa paryska monotonna codzienność, [w:] Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2005;

Z. Jarosiński, Świadectwa Kazimierza Brandysa, [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje, red. A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1996, s. 193–210;

B. Kaniewska, Wariacje mimetyczne Kazimierza Brandysa, w tejże: Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej, Poznań 1997, s. 94–117;

E. Prokop-Janiec, Żyd — Polak — artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, Teksty Drugie 2001 nr 1, s. 120–134;

D. Śnieżko, Małpa a sprawa polska. Interpretacja mitograficzna, [w:] „Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa, red. I. Iwasiów, J. Madejski, szczecin 1999, s. 55–82;

M. Wołk, Tekst w dwóch kontekstach. Narracja pierwszoosobowa w powieściach Kazimierza Brandysa, Toruń 1999;

S. Wysłouch, Od socjologii do etyki. O twórczości Kazimierza Brandysa, Pamiętnik Literacki 1989 z. 3, s. 119–138;

M. Zaleski, O „Miesiącach” Kazimierza Brandysa, [w:] Literatura źle obecna (rekonesans). Materiały z konferencji naukowej IBL PAN 27.X–30.X 1981, Kraków 1986, s. 238–249;

J. Ziomek, Kazimierz Brandys, Warszawa 1964.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism