Narrative lives: literary self-making in Quebec’s francophone Jewish migrant literature

Yvonne Völkl

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2014.011

Abstrakt


NARRATIVE LIVES: LITERARY SELF-MAKING IN QUEBEC’S FRANCOPHONE JEWISH MIGRANT LITERATURE

 

To this day, the number of Jewish migrant authors of French-language literature has remained relatively small compared to the large number of authors considered as part of Quebec’s écritures migrantes. Monique Bosco, Naïm Kattan, Pierre Lasry, Victor Teboul, Régine Robin, and Marc-Alain Wolf, are just some, amongst a host of other migrant authors of Jewish origin. Migrant characters who have started a new life in Montreal are often the protagonists of these authors’ novels in which a similarity to the author’s biographies cannot be overlooked. The new lives that the migrant characters lead are more often than not marked and sometimes even haunted by their past. By remembering what happened to them and by telling the story of their life, the narrators/protagonists try to reconstruct a coherent self-identity. Therefore, the article will focus on the particular memories emerging in the process of self-making and will examine the narrative strategies used to highlight the memory process. In a final step, the article will ask to what end the authors may have set their narratives in-between the fictional and the factual genre and what this means for the reception process.


 

ŻYCIE W OPOWIEŚCI. STAWANIE SIĘ SOBĄ POPRZEZ LITERATURĘ WE FRANKOFOŃSKIEJ TWÓRCZOŚCI ŻYDOWSKICH MIGRANTÓW W QUEBECU

 

Liczba pisarzy francuskojęzycznych żydowskiego pochodzenia pozostaje stosunkowo niewielka w zestawieniu z olbrzymim gronem innych autorów migracyjnych w Quebecu. Do autorów pochodzenia żydowskiego należą między innymi Monique Bosco, Naïm Kattan, Pierre Lasry, Victor Teboul, Régine Robin i Marc-Alain Wolf. Bohaterami ich powieści, często auto­biograficznych, są imigranci, którzy rozpoczynają wszystko od nowa po osiedleniu się w Montrealu. Jednak to ich nowe życie bywa naznaczone, a nawet nawiedzane przez przeszłość. Wspominając wcześniejsze życie i opowiadając o nim, bohaterowie i narratorzy próbują zrekonstruować swoją spójną tożsamość. Celem niniejszego artykułu jest analiza roli, jaką w procesie stawania się sobą pełnią wspomnienia, oraz strategii narracyjnych, służących wyrażaniu pracy pamięci. Artykuł stawia również pytanie o funkcję usytuowania badanych utworów na granicy fikcji i autobiografii oraz wpływ takiego usytuowania na proces odbioru.

SŁOWA KLUCZOWE: frankofońska literatura kanadyjska; literatura kanadyjsko-żydowska; literatura migrantów; autobiografia; tożsamość; pamięć; Monique Bosco; Naïm Kattan; Pierre Lasry; Victor Teboul; Régine Robin; Marc-Alain Wolf.


Słowa kluczowe


Canadian Jewish literature; francophone literature; écriture migrante; autobiography; identity, memory; Monique Bosco; Naïm Kattan; Pierre Lasry; Victor Teboul; Régine Robin; Marc-Alain Wolf.

Pełny tekst:

PDF PDF (English)


ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism